Cloud computing bliver stadig mere attraktivt for virksomheder. På globalt plan tegner udviklingen til at førende virksomheder indenfor IT vil i fremtiden investere massivt i at optimere deres brug af ”skyen”.

Herhjemme er udviklingen i cloud-løsninger også til at få øje på, og tal fra Danmarks Statistik viser at antallet af danske virksomheder der anvender en cloud baseret løsning er steget fra 24 til 42 procent fra 2013 til 2016.

Cloud hosting er en model indenfor IT, hvor man som virksomhed køber sig til serverkraft og lagerplads hos en partner, og dermed slipper for at have det nødvendige hardware stående på sin egen matrikel. Serveren står i et topsikret datacenter, og man får adgang til systemet over internettet.

Ydelsen kan skaleres løbende efter behov og forbrug.  Cloud computing. Dynamics NAV. Vision data

Årsagerne til at vælge en cloudløsning er blandt andet modernisering it-miljøet, økonomi og fleksibilitet. Når virksomheds behov ændrer sig, kan man skalere op og ned sine it-aktiviteter, samt involverer man en lavere investering til at starte med, og dermed formindsker risikoen for at tage en forket beslutning.

Fordele ved hosting

Når man som virksomhed står for at investere i et ERP-system til økonomistyring, salg og køb,  produktion , lager, kan det ofte virke uoverskueligt, da der samtidig med det tekniske er en masse andre omstændigheder man skal overveje, såsom sikkerhed, opdateringer og hardware.

Nogle af disse ting bliver væsentligt mere overskuelige gennem en cloud-løsning, og nogle af de nævneværdige fordele der gør en sådan investering mere overskuelig er blandt andet:

-          Stordriftsfordelene ved at have samlet sin ERP-løsning i en cloudløsning hos en Cloud udbyder, betyder blandt andet at man ikke selv skal      

       tage stilling til sikkerheden

-          Man skal ikke længere erhverve sig en server og plads til data på egen matrikel og har derfor færre midler bundet i IT-aktiver

-          Det er muligt at købe en løsning der passer til virksomheden nuværende behov

-          Hvis man som virksomhed oplever et ændret behov i fremtiden, og skal skalere op, eksempelvis hvis man skal have flere brugere tilknyttet, er

       dette nemt og enkelt.

-          Det er muligt at tilgå den ønskede data der er lagret i skyen på en nem og hurtig måde, hvilket også giver tillid til driftsikkerhed.

Der er mindre vedligeholdelse ved en cloud løsning, da dette er inkluderet i den pris man betaler for månedligt at have sin ERP-løsning hos en hostingpartner. Yderligere fordele opstår ved ikke at skulle opdatere, så der spares både tid og penge. Det giver en mere fleksibel løsning, og er samtidig med til at frigøre ressourcer i IT afdelingen, både i forhold til tid og opgaver

 

Flere elementer lagres i skyen

Mange bruger i dag cloud services uden at tænke over det - 65 procent af virksomheder i EU bruger lagerplads i skyen til lagring af E-mails, den mest brugte cloud-service. Flere virksomheder vælger også fremadrettet at benytte skyen til andre elementer af deres centrale IT-operationer. En øget tillid til sikkerheden i skyen betyder netop også at virksomheder ønsker at lagre centrale oplysninger og datasamlinger i skyen.

Tidligere har virksomheder typisk selv skulle bygge deres IT infrastruktur, men nu vender tendensen mod at virksomheder forbruger IT-ydelser igennem cloud hosting i højere grad. Disse ydelser involver alt fra lagring, backup, opbevaring af databaser, ERP (regnskabssystemer), kontorprogrammer og CRM (salgssystemer).

 

Cloud-Løsninger er populære på tværs af brancher og størrelser på virksomheder

Hosting kan være aktuel uanset om hvilken branche man beskæftiger sig med, og det samme gør sig gældende for størrelsen af virksomheden.

Antalsmæssigt er der flest små og mellemstore virksomheder der benytter en Cloud løsning -mens procentdelen er størst hos de store virksomheder.

 Cloud computing. Statistik 2016

 

Små virksomheder bruger ERP i skyen

Mindre og mellemstore virksomheder tager ofte cloud computing i brug i forbindelse med økonomi og -regnskabssystemer. Et godt eksempel på dette er ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV, som er det mest anvendte ERP system målt på antal virksomheder der benytter systemet.

 

Prøv før du køber og se hvordan funktionaliteten passer til din virksomhed

Når man står overfor en investering i et ERP-system Microsoft Dynamics NAV, er frygten for at købe katten i sækken næsten altid tilstede.

Med hosting af Microsoft Dynamics NAV er det altid muligt at få 30 dages prøveperiode, og se hvordan funktionaliteten i produktet passer til det behov din virksomheden har. Det fjerner tvivlen når beslutningen om investeringen skal træffes.