Værdier

Vores værdier i Vision Data er de essentielle forretningsmæssige og menneskelige holdninger som er fælles for os alle i virksomheden. I den forbindelse har vi formuleret 5 kerneværdier, hvilke beskriver den måde vi interagerer blandt hinanden samt i forhold til vores kunder. Disse værdier skal hele tiden guide vores arbejde, og jo bedre vi opfylder disse, jo bedre bliver vores resultater.

Arbejdsglæde

I Vision Data ligger vi vægt på fri og åben dialog, både internt såvel som eksternt med vores kunder. Vi tror på at vi opnår de bedste resultater ved at inspirere til kreativitet og effektivitet gennem et sundt og positivt arbejdsmiljø.

vision data værdier dynamics navSamarbejde

Drivkraften bag vores løsninger og udvikling er vores kunder samt deres feedback, så vi hele tiden kan opnå de bedste resultater for alle parter. Derfor betragter vi det gode samarbejde mellem os og vores kunder, som en kerneværdi og kriterie for fortsat succes.

Loyalitet

Vi tilstræber os hele tiden på at skabe langvarige og tillidsfulde relationer med vores kunder og partnere, frem for at opnå korte og hurtige gevinster. Vi tror på at loyalitet kan skabes gennem gode resultater samt en vedvarende effektiv, kompetent, og ærlig kommunikation mellem os og vores interessenter.

Kvalitet

Vi stiller store krav til os selv, vores rådgivning og de produkter vi udbyder. Kvaliteten af vores løsninger skabes gennem omhu, hårdt arbejde, samt den rette motivation. Vi tilstræber os hele tiden på at have konkurrencedygtige løsninger, som dækker de nødvendige behov hos vores kunder.

vision data værdier dynamics navLæring

Vi mener at god rådgivning og kompetent implementering af ERP-systemer kræver veluddannede og erfarne konsulenter. Vi tror på at uddannelse skaber grundlaget for videre læring – hvilket er nødvendigt for hele tiden at sikre de bedste resultater fremadrettet.